Velkomen til ei reindyrka oppleving!

Reindyrka as - Rett frå bonden.
Vi er ein konkret og praktisk pådrivar for auka økologisk produksjon.
Butikk med rikholdig utval av økologiske varer i Strandgaten 21 i Bergen, samt nettbutikk.

Utvalde produkt