X

Velkomen til ei reindyrka oppleving!

Reindyrka as - Rett frå bonden.
Vi er ein konkret og praktisk pådrivar for auka økologisk produksjon.
Butikk med rikholdig utval av økologiske varer i Christian Michelsensgt. 1 i Bergen, samt nettbutikk.

Utvalde produkt

Ramsløk 55 ml Nøring

Vikingane sin kvitløk
kr 79,00

Rå Reindyrka 100% Eplemost 0,9 L Opheim Gard

Rein ufiltrert eplemost
kr 89,00