Kroken Frukt og bær

Kroken Frukt og Bær er eit lite føretak som held til i Kroken i Luster kommune.

Dei har eit breitt utval av foredla frukt og bær for det meste dyrka i Indre Sogn. 
Sogn er frå gammalt av eit av dei mest kjende fruktdistrikta i Norge.

Dei dyrkar økologisk på garden, i tillegg kjøpar dei inn økologisk og konvensjonell frukt og bær så lokalt som muleg.
Skogsbær blir plukka lokalt