Fish4Ever

FISH4EVER HAR ET BÆREKRAFTIG LØFTE:
• Minimalt med bifangst
• Ingen skade på havbunnen
• Ingen skade på truede arter
• Ikke ulovlig fiske eller ressurstyveri
• Ingen utnyttelse av arbeidere på våre båter eller fabrikker
• Støtter små, lokale , tradisjonelle og uavhengige pakkerier.
• Støtter sertifisering av fiskeriene.
• Støtter fiskerisamfunnene som er lokale for fisken vi bruker.